Działka, 1 019 m², Raków

Raków, dolnośląskie

43 000 zł
Kontakt
    • cena 43 000 zł
    • powierzchnia 1 019 m²
    • typ działki budowlana

Opis

Wójt Gminy Długołęka
Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55 – 095 Mirków
ogłasza V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Długołęka położonej w obrębie wsi Raków
1. Oznaczenie nieruchomości
a) działka nr 178/10 o pow. 0,1019 ha, obręb wsi Raków, nr księgi wieczystej WR1E/(pokaż numer)
2. Opis nieruchomości
Działka położona w południowej części wsi, bezpośrednio przy drodze asfaltowej, głównej drodze
w miejscowości. Działka nie jest ogrodzona. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowane głównie zabudową jednorodzinną o średnim i niskim standardzie wykończenia oraz lasy i stawy. W bezpośrednim sąsiedztwie są nieruchomości zabudowane oraz firma handlowa (sąsiedztwo nieuciążliwe). Sieci uzbrojenia technicznego - wodociąg i sieć elektryczna poprowadzone są w drodze przy nieruchomości.
3) Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
a) Teren, na którym położona jest działka nr 178/10 przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę zagrodową.
b) Szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość zostały określone w Uchwale nr XXVI/482/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Raków (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 3, poz. 107 z dnia 6 stycznia 2005r.).
4. Cena wywoławcza nieruchomości:
a) działka nr 178/10: - 43.000 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych)
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
5. Termin i miejsce przetargu:
1) działka nr 178/10: 21.11.2016 r., godz. 10.00 siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój 18, (parter);
6. Wadium:
1) działka nr 178/10- 4.300 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych);
7. Termin wniesienia wadium: 15.11.2016r.
8. Nieruchomość jest bez zobowiązań i obciążeń.
9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.
10. Wadium wnoszone jest w formie pieniężnej, na konto Gminy Długołęka nr:
11 9584 1021 2003 0300 0101 0004 - Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Długołęce.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto Gminy Długołęka.
W przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, wadium musi zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu należy okazać (w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium.
11. Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
12. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
13. W przypadku, gdy zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
14. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu. Wadium nie odebrane w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu zwraca się uczestnikom przetargu przekazem pocztowym, po potrąceniu opłaty pocztowej.
15. Wadium jest zwracane uczestnikom przetargu w przypadku:
1) odwołania przetargu,
2) unieważnienia przetargu,
3) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
16. Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów.
17. Terminy poprzednich przetargów: 22.04.2016r., 13.06.2016r., 29.07.2016r., 30.09.2016r.
18. Informacje dodatkowe : W protokole z przeprowadzonego przetargu kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, posiada wiedzę nt. zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. przedmiotowej nieruchomości, posiada wiedzę o przebiegających sieciach infrastruktury technicznej oraz że nie wnosi w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń.
19. Szczegóły dotyczące przetargu można uzyskać w pok. nr 18 Urzędu Gminy Długołęka lub telefonicznie pod nr (pokaż numer) oraz na stronie internetowej /

Kontakt:
Urząd Gminy Długołęka
tel: (pokaż numer)

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Raków

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

wrocławski : zakres cen ofertowych

Działki

43 000
Min.
5 000
Max.
21 600 000

1%

działek w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 43 000 zł

Wszystkie działki poniżej 43 000 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Powiat

wrocławski

od 5 000 zł do 21 600 000

Ta oferta
43 000
-92%
Śr. Cena
613 038

Cena 92% poniżej średniej


dolnośląskie

Województwo

dolnośląskie

od 2 200 zł do 160 000 000

Ta oferta
43 000
-92%
Śr. Cena
593 170

Cena 92% poniżej średniej


wrocławski

Powiat

wrocławski

od 2 zł/m² do 750 000 zł/m²

Ta oferta
42 zł/m²
-93%
Śr. Cena
608 zł/m²

Cena/m² 93% poniżej średniej


dolnośląskie

Województwo

dolnośląskie

od 0 zł/m² do 750 000 zł/m²

Ta oferta
42 zł/m²
-81%
Śr. Cena
230 zł/m²

Cena/m² 81% poniżej średniej


wrocławski
wrocławski: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Kupno

Ta oferta 43 000

Lokalizacja: wrocławski

Porównywalne oferty

Wynajem

0 zł/mc

Średnia cena wynajmu działki w lokalizacji: Raków

Porównywalne oferty

Nr oferty w Otodom: 45870714

Nr oferty w biurze nieruchomości: 13146/3186/OGS

Liczba wyświetleń strony: 74

Data dodania: 19.10.2016

Data aktualizacji: 19.10.2016

Otodom w Twoim Telefonie