Działka, 6 995 m², Probark

Probark, warmińsko-mazurskie

411 000 zł
Kontakt
    • cena 411 000 zł
    • powierzchnia 6 995 m²
    • typ działki budowlana

Opis

WÓJT GMINY MRĄGOWO

- ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 448/7 o pow. 0,6995ha położona w obrębie Probark, zapisana w Księdze Wieczystej Nr OL1M/(pokaż numer).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 411.000,00zł ( słownie: czterysta jedenaście tysięcy złotych) nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 41.100,00zł ( słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto złotych ).
- ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 448/8 o pow. 0,2147ha położona w obrębie Probark, zapisana w Księdze Wieczystej Nr OL1M/(pokaż numer).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 140.000,00zł ( słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 14.100,00zł ( słownie: czternaście tysięcy złotych ).
- ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 448/9 o pow. 0,1618ha położona w obrębie Probark, zapisana w Księdze Wieczystej Nr OL1M/(pokaż numer).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 106.000,00zł ( słownie: sto sześć tysięcy złotych) nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 10.600,00zł ( słownie: dziesięć tysięcy szęśćset złotych ).
- ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 448/10 o pow. 0,6290ha położona w obrębie Probark, zapisana w Księdze Wieczystej Nr OL1M/(pokaż numer).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 250.000,00zł ( słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 25.000,00zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych ).

Nieruchomości nie są obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do nich postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia przez gminę.
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych ,, Góra Czterech Wiatrów ’’ w obrębie geodezyjnym Probark, gmina Mrągowo, działka Nr 448/7 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową, tereny zieleni naturalnej i tereny istniejących lasów, działka Nr 448/8 i działka Nr 448/9 przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, działka Nr 448/10 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, tereny istniejących lasów i zieleń urządzona niska.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2016 roku włącznie, na rachunek Urzędu Gminy w Mrągowie w Banku Millennium Oddział Mrągowo nr 29116022020000000061936140. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 listopada 2016 roku w Urzędzie Gminy w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali Nr 10, od godziny 11.30. Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszty związane z przeniesieniem własności(akt notarialny i opłaty sądowe) ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójtowi Gminy Mrągowo przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat RBK Urzędu Gminy w Mrągowie pok. Nr 10, telefon (pokaż numer) wew. 207.
Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie, w sołectwie oraz w prasie i na stronie internetowej bip.gminamragowo.net od 12 października 2016r. do 16 listopada 2016r.

Kontakt:
Urząd Gminy Mrągowo
tel: (pokaż numer) wew 207

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Probark

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

mrągowski : zakres cen ofertowych

Działki

411 000
Min.
11 775
Max.
32 000 000

68%

działek w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 411 000 zł

Wszystkie działki poniżej 411 000 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Powiat

mrągowski

od 11 775 zł do 32 000 000

Ta oferta
411 000
-57%
Śr. Cena
976 677

Cena 57% poniżej średniej


warmińsko-mazurskie

Województwo

warmińsko-mazurskie

od 5 000 zł do 72 800 000

Ta oferta
411 000
+17%
Śr. Cena
350 787

Cena 17% powyżej średniej


mrągowski

Powiat

mrągowski

od 2 zł/m² do 1 822 zł/m²

Ta oferta
58 zł/m²
-28%
Śr. Cena
82 zł/m²

Cena/m² 28% poniżej średniej


warmińsko-mazurskie

Województwo

warmińsko-mazurskie

od 0 zł/m² do 30 000 zł/m²

Ta oferta
58 zł/m²
-16%
Śr. Cena
70 zł/m²

Cena/m² 16% poniżej średniej


mrągowski
mrągowski: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Kupno

Ta oferta 411 000

Lokalizacja: mrągowski

Porównywalne oferty

Wynajem

0 zł/mc

Średnia cena wynajmu działki w lokalizacji: Probark

Nr oferty w Otodom: 45852240

Nr oferty w biurze nieruchomości: 13126/3186/OGS

Liczba wyświetleń strony: 22

Data dodania: 17.10.2016

Data aktualizacji: 17.10.2016

Otodom w Twoim Telefonie