Działka, 8 632 m², Otwock

Otwock, mazowieckie, Warsztatowa

1 685 500 zł
Kontakt
    • cena 1 685 500 zł
    • powierzchnia 8 632 m²

Opis

PREZYDENT MIASTA OTWOCKA OGŁASZA II USTNY PRZETARG
NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ
WŁASNOŚĆ GMINY OTWOCK

Na podstawie art. 37, 38, ust. 1, 40, 41 i 70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015. 1774 ze zm. ), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy oraz Uchwały Rady Miasta Nr X/106/11 z dnia 16.08.2011 r., w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz inne cele niż budownictwo mieszkaniowe, Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

(tabela w zdjęciu)

*/ cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona pomiędzy ul. Warsztatową, a Oczyszczalnią Ścieków. Na dz. 29/7 i w granicy z dz.28/6 stoi część słupa energetycznego WP. Od napowietrznej linii wysokiego napięcia obowiązuje strefa uciążliwości obejmująca teren po obu stronach po 19 m od linii. Wzdłuż południowej granicy przebiega czynny kolektor kanalizacji sanitarnej i w dacie przeniesienia prawa własności do przedmiotowej nieruchomości będzie ustanowiona służebność przesyłu na rzecz OPWiK sp. z o.o. oraz znajduje sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia-podziemna - nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zapewnienia służbom specjalistycznym dostępu do istniejącej sieci w celu konserwacji lub usuwania awarii. Przez działki 30/2,32/4,33/2,34/3 wykonywana jest służebność przejścia i przechodu na rzecz działki nr 53/2 z obr. 129. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest symbolem U/P-2 – realizacja funkcji usługowych i magazynowo-składowych oraz funkcji produkcyjnych. Zgodnie z warunkami zabudowy ustalonymi w decyzji nr 135/2012, teren może być przeznaczony pod budowę budynku usługowo-handlowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 bud. “A”, I piętro, aula.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 14 grudnia 2016 r. na konto Urzędu Miasta Bank Spółdzielczy Otwocku Nr 51800100052001000798750018 lub w kasie Urzędu.
Osoby prawne powinny przedłożyć aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwo. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia MSWiA, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 poz. 1061).
Okazanie punktów granicznych nieruchomości nastąpi w ciągu miesiąca od daty podpisania aktu notarialnego.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy lub nie stawienia się bez usprawiedliwienia, w terminie i miejscu zawarcia umowy, o którym wcześniej zostanie powiadomiona przez organizatora przetargu.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić cenę osiągniętą w przetargu w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o miejscu i o terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Urzędu Miasta Otwocka, bud. “B”, II piętro, pokój 44, tel. 779-20-01 w. 178 oraz na stronie internetowej

Kontakt:
Urząd Miasta Otwock
tel: 779-20-01 w. 178

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Warsztatowa

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.
wersja beta

Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

Otwock : zakres cen ofertowych

Działki

1 685 500
Min.
39 000
Max.
19 200 000

93%

działek w tej miejscowości ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 1 685 500 zł

Wszystkie działki poniżej 1 685 500 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Miejscowość

Otwock

od 39 000 zł do 19 200 000

Ta oferta
1 685 500
+143%
Śr. Cena
691 162

Cena 143% powyżej średniej


otwocki

Powiat

otwocki

od 4 000 zł do 19 200 000

Ta oferta
1 685 500
+214%
Śr. Cena
535 962

Cena 214% powyżej średniej


Otwock

Miejscowość

Otwock

od 0 zł/m² do 1 999 zł/m²

Ta oferta
195 zł/m²
-24%
Śr. Cena
259 zł/m²

Cena/m² 24% poniżej średniej


otwocki

Powiat

otwocki

od 0 zł/m² do 5 000 zł/m²

Ta oferta
195 zł/m²
-7%
Śr. Cena
211 zł/m²

Cena/m² 7% poniżej średniej


Otwock
Otwock: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Kupno

Ta oferta 1 685 500

Lokalizacja: Otwock

Cena powyżej średniej

Porównywalne oferty

Wynajem

500 zł/mc

Średnia cena wynajmu działki w lokalizacji: Otwock

Porównywalne oferty

Nr oferty w Otodom: 45880510

Nr oferty w biurze nieruchomości: 13164/3186/OGS

Liczba wyświetleń strony: 19

Data dodania: 19.10.2016

Data aktualizacji: 19.10.2016

Otodom w Twoim Telefonie