Działka, 852 m², Okonek

Okonek, wielkopolskie

32 000 zł
Kontakt
    • cena 32 000 zł
    • powierzchnia 852 m²
    • typ działki budowlana

Opis

Burmistrz Okonka
działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.)

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Okonek, gm. Okonek

1. Działka nr 666/8 o pow. 0,0852 ha, cena wywoławcza: 32.000,00 zł brutto,
obowiązujące wadium: 3.200,00 zł
2. Działka nr 666/9 o pow. 0,0866 ha, cena wywoławcza: 32.500,00 zł brutto,
obowiązujące wadium: 3.200,00 zł
3. Działka nr 666/12 o pow. 0,0800 ha, cena wywoławcza: 30.000,00 zł brutto,
obowiązujące wadium: 3.000,00 zł
4. Działka nr 666/13 o pow. 0,0657 ha, cena wywoławcza: 25.000,00 zł brutto,
obowiązujące wadium: 2.500,00 zł
5. Działka nr 666/14 o pow. 0,0910 ha, cena wywoławcza: 33.000,00 zł brutto,
obowiązujące wadium: 3.300,00 zł

Nieruchomości gruntowe niezabudowane wymienione w punktach 1, 2, 3, 4 i 5 położone są w obrębie geodezyjnym Okonek, dla których jest prowadzona księga wieczysta PO1Z/(pokaż numer), która nie wykazuje obciążeń i zobowiązań. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek ww. nieruchomości oznaczone są symbolem MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

PRZETARG odbędzie się w dniu 18 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Okonku ul. Niepodległości 53, sala posiedzeń, według następującej kolejności:
Działka nr 666/8 o pow. 0,0852 ha o godzinie 8.00
Działka nr 666/9 o pow. 0,0866 ha o godzinie 8.45
Działka nr 666/12 o pow. 0,0800 ha o godzinie 9.30
Działka nr 666/13 o pow. 0,0657 ha o godzinie 10.15
Działka nr 666/14 o pow. 0,0910 ha o godzinie 11.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie obowiązującego wadium w pieniądzu z podaniem numeru działki na konto Gminy Okonek SBL O/Okonek 33 8941 1016 0050 0861 2000 0010 najpóźniej do dnia 14 listopada 2016 r. (za datę wpłaty uznaje się datę zaksięgowania wadium na wskazanym rachunku bankowym).
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy kupna.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Okonek ul. Niepodległości 53 budynek „B” pokój nr 27 osobiście lub telefonicznie pod nr tel. (pokaż numer).

Informacje dodatkowe:
- I-wsze ustne przetargi nieograniczone na zbycie ww. nieruchomości odbyły się 04 lipca 2016 r.
- Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany do wpłaty na konto Gminy Okonek, przed zawarciem aktu notarialnego jednorazowo ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.
- Wszelkie koszty związanie z przeniesieniem prawa własności do nieruchomości ponosi w całości kupujący.
- Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Złotowie, a ewentualne wznowienie granic zakupionej nieruchomości odbywa się na koszt i wniosek nabywcy. Gmina Okonek nie bierze odpowiedzialności za powstałe różnice w powierzchni.
- Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dokumentu tożsamości oraz potwierdzenia wpłaty wadium, a osoby prawne dodatkowo winne okazać aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika (oprócz aktualnego wypisu) przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego upoważniającego do występowania w jego w imieniu podczas przetargu. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy urzędowo lub notarialnie poświadczonym upoważniającym do występowania w jego w imieniu podczas przetargu. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępująca do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
- Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz oświadczenia dotyczącego zwrotu wpłaconego wadium w przypadku nie wybrania uczestnika przetargu jako nabywcy nieruchomości.

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYNY

Kontakt:
Urząd Miasta Okonek
tel: (pokaż numer)

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Okonek

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

złotowski : zakres cen ofertowych

Działki

32 000
Min.
2 945
Max.
2 995 000

9%

działek w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 32 000 zł

Wszystkie działki poniżej 32 000 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Powiat

złotowski

od 2 945 zł do 2 995 000

Ta oferta
32 000
-76%
Śr. Cena
134 651

Cena 76% poniżej średniej


wielkopolskie

Województwo

wielkopolskie

od 2 945 zł do 170 000 000

Ta oferta
32 000
-94%
Śr. Cena
611 791

Cena 94% poniżej średniej


złotowski

Powiat

złotowski

od 0 zł/m² do 1 512 zł/m²

Ta oferta
37 zł/m²
-30%
Śr. Cena
54 zł/m²

Cena/m² 30% poniżej średniej


wielkopolskie

Województwo

wielkopolskie

od 0 zł/m² do 411 429 zł/m²

Ta oferta
37 zł/m²
-85%
Śr. Cena
250 zł/m²

Cena/m² 85% poniżej średniej


złotowski
złotowski: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Kupno

Ta oferta 32 000

Lokalizacja: złotowski

Porównywalne oferty

Wynajem

0 zł/mc

Średnia cena wynajmu działki w lokalizacji: Okonek

Nr oferty w Otodom: 45870704

Nr oferty w biurze nieruchomości: 13141/3186/OGS

Liczba wyświetleń strony: 21

Data dodania: 19.10.2016

Data aktualizacji: 19.10.2016

Otodom w Twoim Telefonie