Lokal użytkowy, 16,80 m², Otwock

Otwock, mazowieckie, Kazimierza Pułaskiego

117,60 zł /miesiąc
Kontakt
    • cena 117,60 zł
    • powierzchnia 16,80 m²
    • piętro: parter
    • przeznaczenie lokalu: usługowy

Opis

PREZYDENT MIASTA OTWOCKA
OGŁASZA TRZECI USTNY KONKURS NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM
GARAŻU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY OTWOCK

Na podstawie art. 30 Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. D. U. z 2016 r. poz. 446.) oraz art. 38 i 39 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) oraz realizując Zarządzenie Nr 91/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach będących w zasobie mienia gminnego na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych będących w zasobie mienia gminnego na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat zmienione zarządzeniem Nr 123/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. ogłasza trzeci ustny konkurs na najem niżej opisanego garażu.

(tabela znajduje się w załączniku)

* do stawki osiągniętej w konkursie dolicza się podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy najmu

Konkurs odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5, budynek C, sala 5a.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 18 listopada 2016 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Otwocka nr 51 8001 0005 2001 0007 9875 0018 Bank Spółdzielczy w Otwocku lub w kasie Urzędu Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na w/w konto tj. nie później niż 18.11.2016 r. – na przelewie należy zaznaczyć: „dotyczy garażu Nr 8 przy ul. Pułaskiego 3”
Osoba przystępująca do konkursu musi:
okazać dokument tożsamości, a w przypadku firm aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą konkursu, dokumenty identyfikujące podmiot (KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) z tym, że w przypadku braku możliwości dotrzymania terminów proceduralnych, dopuszcza się złożenie oświadczeń, że w przypadku wygrania konkursu aktualne dokumenty zostaną dostarczone przed podpisaniem umowy najmu,
złożyć oświadczenie, po zapoznaniu się ze stanem technicznym garażu oraz z warunkami umowy najmu, że je akceptuje.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra konkurs zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent który wygrał konkurs nie zawrze umowy najmu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu, wadium nie podlega zwrotowi.
Pozostałym oferentom wadium zostaje zwrócone w kasie Urzędu Miasta Otwocka lub przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy nie później niż w terminie 7 dni od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu.
Zastrzega się prawo odwołania konkursu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje na temat warunków konkursu (w tym ustalenie terminu obejrzenia garażu) oraz warunków umowy najmu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Otwocka, bud. „B”, II piętro, pokój38, tel. (pokaż numer) wew. 181

Kontakt:
Urząd Miasta Otwock
tel: (pokaż numer) wew. 181

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Kazimierza Pułaskiego

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

Otwock : zakres cen ofertowych

Lokale użytkowe

117,60
Min.
117
Max.
32 500

2%

lokali użytkowych w tej miejscowości ma niższą cenę

Porównywalne lokale użytkowe poniżej 117 zł

Wszystkie lokale użytkowe poniżej 117 zł

Średnie ceny ofertowe Lokale użytkowe

Miejscowość

Otwock

od 117 zł do 32 500

Ta oferta
117
-97%
Śr. Cena
5 567

Cena 97% poniżej średniej


otwocki

Powiat

otwocki

od 117 zł do 45 000

Ta oferta
117
-97%
Śr. Cena
5 858

Cena 97% poniżej średniej


Otwock

Miejscowość

Otwock

od 7 zł/m² do 100 zł/m²

Ta oferta
7 zł/m²
-83%
Śr. Cena
43 zł/m²

Cena/m² 83% poniżej średniej


otwocki

Powiat

otwocki

od 2 zł/m² do 100 zł/m²

Ta oferta
7 zł/m²
-82%
Śr. Cena
39 zł/m²

Cena/m² 82% poniżej średniej


Otwock
Otwock: średnie ofertowe ceny wynajmu

Wynajem

Ta oferta 117,60 zł/mc

Lokalizacja: Otwock

Porównywalne oferty

Kupno

1 329 950

Średnia cena sprzedaży lokalu użytkowego w lokalizacji: Otwock

Porównywalne oferty

Nr oferty w Otodom: 45852234

Nr oferty w biurze nieruchomości: 307/3186/OOW

Liczba wyświetleń strony: 23

Data dodania: 17.10.2016

Data aktualizacji: 17.10.2016

Otodom w Twoim Telefonie